Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:41 (Data juliańska: 2459001.320)
P= -15.34°   Bo= -0.66°   Lo= 228.42°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 01-01-2016 rok godz.10:20 UT nr. obserw. 01-sty/01/2015 r J&B


01-01-2016

Obserwacja nr 01-sty/01/476 kod BNJ Utrzymujący się po nocy dobry seeing wymrożona atmosfera nadaje dobre obrazy naszej dziennej gwiazdy. Widać wyraźnie jak grupa 2473 kończy swój 14 dniowy powolny tranzyt. Na wschodnim brzegu tarczy widać małą grupkę na granicy widzialności optycznej teleskopu na pewno grupa ta będzie generowała nowe plamy z silnymi rozbłyskami. Janusz B. Liczba Wolfa R = 20 i SN = 37. Janusz B.