Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-19    Czas UT: 04:51 (Data juliańska: 2458806.702)
P= 20.28°   Bo= 2.41°   Lo= 274.83°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 31-12-2015 rok godz.10:50 UT nr. obserw. 13-gru/475


31-12-2015

Obserwacja nr 13- gru /475 kod BNJ Dość dobry seeing to jjak zawsze powód do dobrej obserwacji Słońca. Grupa plam 2472 zupełnie niknęła i nie dotrwała swojego pełnego tranzytu. Natomiast południowa 2473 mamy jeszcze rozbudowane ciemne jądro z półcieniami. jest ona porozrywana na cztery oddzielne składniki. Rozbłysk klasy M jaki wydarzył się w grupie 2473 utrzymywał się przez dłuższy okres czasu będący źródłem cząsteczek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. W noc sylwestrową i nowy rok możemy być świadkami północnych zorz polarnych. Po zaniku grupy 2472 aktywność słoneczna zmalał do poziomu R = 18 i SN = 44. Janusz B.