Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-19    Czas UT: 04:51 (Data juliańska: 2458806.702)
P= 20.28°   Bo= 2.41°   Lo= 274.83°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 27-12-2015 rok godz.12:20 UT nr. obserw. 12-gru/474


28-12-2015

Obserwacja nr 12- gru /474 kod BNJ Obserwacja Słońca dzięki dłuższym „ wyrwom ” zachmurzonego nieba. Grupa północna 2472 powoli już zostaje pochłonięta przez jego powierzchnię i ulega zaniku. Dobrze natomiast w centrum zachowuje się grupa 2474 ma doskonalą plamę z wykształconym jego półcieniem. W nim zawarte niestabilne pole magnetyczne może w każdej chwili jak się ocenia w 50% wygenerować rozbłysk klasy M. Trzeba pamiętać, że rozbłyski klasy M są w kategorii średniej powodujące krótkotrwałe zaburzenia w obszarach polarnych Ziemi . Janusz B.