Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 19:12 (Data juliańska: 2458802.300)
P= 21.54°   Bo= 2.93°   Lo= 332.86°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-12-2015 rok godz.10:30 UT nr. obserw. 10-gru/472


24-12-2015

Obserwacja nr 10- gru /472 kod BNJ Z chwilą rozpoczęciem się asttronomicznej zimy aura pogodowa stanu nieba diametralnie się poprawiła. Seeing jest na tyle wystarczający aby móc wykonać obserwację naszej dziennej gwiazdy. Od ostatnich 24 godzin jakie minęły na powierzchni Słońca widać już wyraźnie jak potężny obszar 2470 znajduje się już na wschodnim brzegu tarczy. Ciekawi mnie czy po dwóch tygodniach ponownie powróci aby móc ją obserwować przy wschodnim brzegu . Po drugiej stronie tarczy obszar 2472 wyraźnie zostaje już wchłonięty w powierzchnię Słońca i powoli ma tendencję zaniku. w dobrym stanie utrzymuje się grupa 2473 znajdująca się na południowej półkuli. Liczba Wolfa i aktywność plamotwórcza na podobnym wczorajszym poziomie. Janusz B.