Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 11:27 (Data juliańska: 2458994.977)
P= -17.60°   Bo= -1.42°   Lo= 312.36°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 22-12-2015 rok godz.11:50 UT nr. obserw. 08-gru/470


22-12-2015

Obserwacja nr 08 - gru /470 kod BNJ Straszne, że do 25 listopada do chwili obecnej udało się wykonać tylko 10 obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Niestety aura pogodowa w jesieni większości nie w prowadzeniu tego typu obserwacji. Grupa plam 2470, która zaczyna kończyć swój powolny tranzyt zaczyna zbliżać się do zachodniego brzegu jej tarczy. Jednak jeszcze znajduje się w dość dobrej formie z widocznym wyraźnie ciemnym jądrem i półcieniem. Wczoraj w tym obszarze doszło do rozbłysku klasy M2.8. Aktywność naszej dziennej gwiazdy w czasie ostatnich 24 godzin znacznie wzrosła liczba Wolfa R = 62 i SN = 112 to za sprawą na wschodnim brzegu tarczy pojawieniu się dwóch grup 24373 i 2474. Ciekawy obszar się będzie formułował jeżeli dotrwa do centrum może stać się źródłem rozbłysków z wysokimi energetycznymi cząsteczkami zjonizowanej materii. Oczywiście będziemy tym dwóm grupom się przyglądać. Janusz B.