Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-19    Czas UT: 05:19 (Data juliańska: 2458806.722)
P= 20.27°   Bo= 2.41°   Lo= 274.56°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 21-12-2015 rok godz.10:30 UT nr. obserw. 07-gru/469


21-12-2015

Obserwacja nr 07- gru /469 kod BNJ Dziś obserwacje Słońca można w centrum Polski wykonywać do 11:45 po tym znacznie seeing się jego pogorszył nacierające chmury znowu pokryły całkowicie niebo. To co widać w tej chwili na Słońcu to przepiękny tranzyt plamy z obszaru 2470. Jego rozmiar 35127 km wyznaczony przez moje obliczenia z tej odległości średnica pozorna 49’’. Obszar 2470 wyraźnie i kontrastowo widoczna jest w okularze teleskopu. Za dwie doby na powierzchni plamę będzie widoczna skróceniu ze względu na swój rozkład perspektywiczny ( sfera słonecznego globu). W nocy ok godz. 3 nastąpił w tym obszarze rozbłysk klasy M kategorii 8. Janusz B.