Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-07-21    Czas UT: 23:03 (Data juliańska: 2458322.460)
P= 7.03°   Bo= 5.04°   Lo= 186.68°   Carr. Rot 2206
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 20-12-2015 rok godz.10:30 UT nr. obserw. 06-gru/468


20-12-2015

Obserwacja nr 06- gru /468 kod BNJ Następny koleiny dzień udanej obserwacji w miesiącu grudniu. Aktywność słoneczna na podobnym poziomie co wczoraj. Liczba Wolfa R = 24 i SN=22 przepięknie wygląda obszar 2470 dobrze wykształcone ciemne jądro i półcień robi duże wrażenie wizualne w okularze teleskopu. Nadal obszar ten zdolny jest do wygenerowania rozbłysku klasy M. Wyznaczyłem średnicę plamy wraz z półcieniem wg moich wyliczeń posiada rozmiar 43870 km. Janusz B.