Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-02-23    Czas UT: 13:21 (Data juliańska: 2458538.056)
P= -19.95°   Bo= -7.11°   Lo= 223.26°   Carr. Rot 2214
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 20-12-2015 rok godz.10:30 UT nr. obserw. 06-gru/468


20-12-2015

Obserwacja nr 06- gru /468 kod BNJ Następny koleiny dzień udanej obserwacji w miesiącu grudniu. Aktywność słoneczna na podobnym poziomie co wczoraj. Liczba Wolfa R = 24 i SN=22 przepięknie wygląda obszar 2470 dobrze wykształcone ciemne jądro i półcień robi duże wrażenie wizualne w okularze teleskopu. Nadal obszar ten zdolny jest do wygenerowania rozbłysku klasy M. Wyznaczyłem średnicę plamy wraz z półcieniem wg moich wyliczeń posiada rozmiar 43870 km. Janusz B.

Podstrona w budowie.