Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-07-21    Czas UT: 23:03 (Data juliańska: 2458322.460)
P= 7.03°   Bo= 5.04°   Lo= 186.68°   Carr. Rot 2206
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-12-2015 rok godz.12:00 UT nr. obserw. 05-gru/467


19-12-2015

Obserwacja nr 05- gru /467kod BNJ Na 18 dni grudnia 16 dni stanowiły jak na razie pełne zachmurzenie. Obserwacje na zły stan pogody prowadzone są nie systematycznie co wypacza prawidłowość uzyskiwania wyników obserwacji. Po 8 dniach przerwy udało się wykonać kolejną 5 obserwację. Pięknie rozbudowany jest obszar 2470 z dobrze wykształconym półcieniem robi wizualne wrażenie w okularze teleskopu. Obszar ten zdolny jest do stworzenia rozbłysku klasy M tym bardziej, że znajduje się w centrum tarczy. Jest to idealny moment w stosunku do naszej planety. Liczba Wolfa R = 37 ; SN = 29. Janusz B.