Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:59 (Data juliańska: 2458995.374)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.10°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-12-2015 rok godz.08:50 UT nr. obserw. 04-gru/466


13-12-2015

Obserwacja nr 04- gru /466 kod BNJ (obserwacja 11 grudnia) Grudzień podobnie jak listopad nie jest bogaty w obserwacje słoneczne. Obserwacja Słońca w naszym kraju ze względu na pogodę nie oddają komofortu i wyniki w sposób systematyczny nie obrazują tego co się dzieje na jego powierzchni. Dzisiaj można było zaobserwować wszystkie grupy plam słonecznych na południowej półkuli rozłożone wzdłuż partii równikowych. Aktywność słoneczna na stabilnym poziomie liczba Wolfa R = 65 i SN = 70. W najbliższym czasie od 6 do 24 godzin „synoptycy słoneczni” nie spodziewają silnych rozbłysków na jej powierzchni. Janusz B.