Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:00 (Data juliańska: 2459005.583)
P= -13.70°   Bo= -0.15°   Lo= 172.01°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońca dnia 05-12-2015 r. godz. 08:40 UT nr.obserw. 01-gru/463 J&B


05-12-2015

Obserwacja nr 01- gru /463 kod BNJ Przerwa w obserwacji Słońca przez 8 dni spowodowana była skutecznym zachmurzeniem w dzień i w nocy całego nieba. Tym bardziej, że na Słońcu dzieją się ciekawe rzeczy, a obserwacje wykonywane są tylko „wyrywkowe”. Dziś na powierzchni tarczy słonecznej widoczne są dwie grupy w większości z wykształconymi półcieniami. Pole magnetyczne w tych obszarach dość stabilne nie rokujące generowania silnych rozbłysków. Weszliśmy w miesiąc niskiej aktywności słonecznej liczba Wolfa R = 28 i SN = 72. J&B.