Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:18 (Data juliańska: 2458996.846)
P= -16.96°   Bo= -1.20°   Lo= 287.63°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-11-2015 r. godz. 11:20 UT nr.obserw. 11-lis/460 J&B


24-11-2015

Obserwacja nr 10 - lis /460 kod BNJ Dziś grupa 2454 chowa się po drugiej stronie tarczy za zachodnim jej brzegiem. Natomiast po przeciwnej stronie na wschodnim brzegu tarczy widoczna jest nowa grupa. Dominujące tak naprawdę jak na razie są dwie grupy 2457 i 2458. W ostatnich 24 godzinach zmniejszyły swój obszar ale pole magnetyczne w grupie 2458 posiada ple magnetyczne typu beta-delta, które może doprowadzić do rozbłysku klasy M. Póki co klasyfikacja rozbłyskowa utrzymuje się na podobnym od 24 godzin poziomie. Podczas obserwacji wyznaczona liczba Wolfa R wynosi 57 i aktywność plamotwórcza SN = 80. Janusz B.