Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 05:56 (Data juliańska: 2458998.747)
P= -16.28°   Bo= -0.97°   Lo= 262.47°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 14-11-2015 rok godz. 10:30 UT nr.obserw. 07-lis/456


14-11-2015

Obserwacja nr 07 - lis /456kod BNJ Przerwy w obserwacjach Słońca spowodowana jest aurą pogodową na 13 dni listopada jedynie 4 dni to pogoda względna nadająca się do prowadzenia obserwacji sfery niebiskiej. Przerwy obserwacyjne nie oddają pełnego ciągu aktywności słonecznej ale dziś co ujrzałem na powierzchni to względny spokój. Małe grupy słonecznych widoczne na granicy optycznej teleskopu wykazują jego małą aktywność. Liczba Wolfa R = 35 i SN=23. Aktywność słoneczna jest na niskim poziomie moim zdaniem będzie się nadal taka utrzymywała. Janusz B.