Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:27 (Data juliańska: 2458997.102)
P= -16.87°   Bo= -1.17°   Lo= 284.24°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 06-11-2015 rok godz.10:50 UT nr.obsew. 05-lis/454 Janusz B.


06-11-2015

Obserwacja nr 05 - lis /454 kod BNJ Rozpogodzenie lokalne na kilkanście minut pozwoliło na przeprowadzenie obserwacji Słońca. Grupa 2443, która przez cały czas dominuje na tarczy słonecznej powoli zanika. Główne dwie plamy z wykształconymi półcieniami nadal są wyraźnie widoczne w okularze teleskopu. Dwa dni temu w tym rejonie doszło do silnego rozbłysku klasy M3. Jutro prawdopodobnie cząsteczki wysokoenergetyczne dotrą do magnetosfery ziemskiej wywołując burze magnetyczne. Druga grupa też dobrze jest widoczna na tarczy słonecznej ale jak na razie nie dochodzi do silnych rozbłysków. Na wschodnim brzegu granicy tarczy pojawiła się nowa grupa. Liczba Wolfa R = 73 i SN=86. Janusz B.