Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 01:56 (Data juliańska: 2458804.581)
P= 20.90°   Bo= 2.67°   Lo= 302.79°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońca dnia 04-11-2015 rok godz.08:50 UT nr.obser. 04 - lis /453 Janusz B.


04-11-2015

Obserwacja nr 04 - lis /453 kod BNJ Ogromny obszar 2443 dotarł do centrum tarczy słonecznej. Niestabilne pole magnetyczne nie jest jeszcze w stanie wygenerować silnego rozbłysku klasy X. Jak do tej pory najsilniejszy rozbłysk był klasy M1 kilka dni temu. Ilość w tej grupie plam zmniejszyła się co zaraz odbiło się na jego aktywności plamotwórczej. Natomiast grupa 2445 za 24 godzin przejdzie już na druga niewidoczną stronę z Ziemi tarczy słonecznej. Liczba Wolfa R = 70 i SN = 143. Janusz B.