Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 06:39 (Data juliańska: 2458998.777)
P= -16.27°   Bo= -0.97°   Lo= 262.08°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońca dnia 03-11-2015 rok godz.08:50 UT nr.obser. 03- lis /452 Janusz B.


03-11-2015

Obserwacja nr 03 - lis /452 kod BNJ Cały obszar grupy dotarł do centrum tarczy słonecznej. Wykonałem pomiary jej długości wynik zaskakujący wynosi aż 217440 km jej długości. Jest to największy rozmiar dotąd zaobserwowany w tym 24-cyklu. Największa plama otoczona półcieniem w tym obszarze posiada rozmiar ok 29000 km. Szkoda, że jak na razie w tym niestabilnym polu magnetycznych nie dochodzi do rozbłysków klasy X teraz jest dogodny moment ponieważ grupa ustawiona jest wprost na Ziemię. Druga piękna grupa 2445 , która wykształciła się kilka dni temu kończy swój żywot na brzegu zachodniej części tarczy przechodząc powoli na drugą niewidoczną już z Ziemi stronę. Obie te grupy, które widoczne są na powierzchni Słońca mimo pokaźnych rozmiarów nie są w stawnie wykształcić silnych rozbłysków. Jak do tej pory w obszarze 2443 mieliśmy odnotowany rozbłysk klasy M1. Liczba Wolfa R=52; SN=203 Janusz B.