Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 05:45 (Data juliańska: 2459042.740)
P= 2.57°   Bo= 4.08°   Lo= 40.20°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońca dnia 02-11-2015 rok godz.08:40 UT nr.obser. 02- lis /451 Janusz B.


02-11-2015

Obserwacja nr 02-lis/451 kod BNJ Przepięknie widoczna jest grupa 2443, która powiększa swoje rozmiary. Widocznie nie jest jeszcze zakończony 24-cykl słoneczny mimo, że względny spokój jest utajony potrafi zaskakiwać nas takimi „perełkami”. Pięknie rozwinęła się grupa 2445 znajdująca się po przeciwnej stronie grupy 2443. Obie te grupy są niestabilne pod względem swojego pola magnetycznego w grupie 2443 doszło już do rozbłysku M1 i wciąż jest szansa na większy. Tym bardziej gdy obrót Słońca powoduje, że zbliża się do centrum tarczy. Dziś ilość plam słonecznych pod względem ich półcieni jest imponująca naliczyłem 24 stąd ta wysoka aktywność plamotwórcza. Taka ilość plam z półcieniami miała miejsce 17 grudnia 2014 roku liczba Wolfa na dzień dzisiejszy R = 85 i SN =261 Janusz B.