Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-11    Czas UT: 01:09 (Data juliańska: 2459041.548)
P= 2.04°   Bo= 3.96°   Lo= 55.97°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońca dnia 01-11-2015 rok godz.08:50 UT nr.obser. 01 - lis /450 Janusz B.


01-11-2015

Obserwacja nr 01-X/450 kod BNJ Pięknego tranzytu dokonuje grupa 2443 coś wspaniałego co w chwili obecnej możemy podziwiać na powierzchni Słońca. W swojej całej rozciągłości „ plamowej „ dorównuje rozmiarowi średnicy planety Jowisz. Pole w tym rejonie jest na tyle niestabilne i zaliczane jest do kategorii beta-gamma-delta. Tutaj musi dojść do silnego rozbłysku to tylko moim zdaniem kwestia czasu. Także do swojego ”głosu” dochodzi grupa przeciwna 2442, która znacznie zwiększyła swój obszar w ciągu ostatnich 24 godzin. Ze względu na rozbudowę tych dwóch grup zwiększyła się aktywność plamotwórcza do poziomu SN = 219. jest wartością jedną z największych przekraczając wartość 200 od 22 czerwca kiedy odnotowaliśmy SN = 208. Liczba Wolfa R = 219. Janusz B.