Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-11    Czas UT: 01:05 (Data juliańska: 2459041.545)
P= 2.04°   Bo= 3.96°   Lo= 56.01°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońca dnia 30-10-2015 rok godz.10:20 UT nr.obser. 18 - X/448 Janusz B.


30-10-2015

Obserwacja nr 18-X/448 kod BNJ Warunki do prowadzenia obserwacji Słońca znacznie się poprawiły pod koniec październik dziś seeing w momencie wykonywania zdjęć na poziomie 2-3. Grupa 2443 jest nową, która powoli odsłania swoje oblicze na wschodnim brzegu tarczy. Będzie dokonywała pięknego tranzytu przez okres 14 dni. Mam nadzieję, ze wytrzyma i będziemy mogli ją podziwiać w okularze teleskopu. Na razie jak podają portale poświęcone informacji słonecznej jest w stadium wyciszonym ale jej rozmiary dorównują planecie Jowisza sza jeżeli chodzi o całkowitą długość. Nadal czekamy na efekty związane z dziurą koronalną, która zbliża się do centrum tarczy jeżeli doszłoby do rozbłysków tam gdzie znajduje się w pobliżu jedna z grup mamy wspaniały strumień wiatru słonecznego. Liczba Wolfa R = 85 i SN =88. Janusz B.