Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-11    Czas UT: 01:03 (Data juliańska: 2459041.544)
P= 2.04°   Bo= 3.96°   Lo= 56.03°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce dnia 28-10-2015 rok godz. 11:00 UT nr.obserw. 16-X/446


28-10-2015

Obserwacja nr 16-X/446 kod BNJ Seeing na najwyższym poziomie Słońce można fotografować na „ostro” bez żadnych przeszkód. Mniejsze plamy w grupach pozanikały natomiast rozwinęły się pojedyncze z półcieniami o różnych rozmiarach. Największa ilość grup znajduje się na półkuli północnej jedna tylko na półkuli południowej. Aktywność Słońca utrzymuje się na podobnym poziomie nie zdolna do generowania silnych rozbłysków. Na zdjęciach z SDO widać wyraźna dziurę koronalną znajdująca się na wschodnim brzegu tarczy blisko grupy 2441. Na razie grupa ta nie jest aktywna w rozbłyski. Jeżeli dojdzie do silniejszych rozbłysków w tym rejonie wówczas cząsteczki wysokoenergetyczne wyzwalane z rozbłysków w tym rejonie dostanę dodatkowej energii kinetycznej tworząc silny strumień wiatru słonecznego. Warunek dziura koronalna musi się utrzymać przez 4-5 dni i dojść do sinego rozbłysku w rejonie grupy 2441. Liczba Wolfa R = 63 i SN =76. Janusz B.