Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-11    Czas UT: 01:35 (Data juliańska: 2459041.566)
P= 2.05°   Bo= 3.96°   Lo= 55.73°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-10-2015 r godz. 10:20 UT nr.obserw. 13-X/443 Janusz B.


19-10-2015

Obserwacja nr 13-X/443 kod BNJ Pięknie dwa duże obszary grup słonecznych dominują na jego powierzchni jeden na północy oznaczony nr 2436 drugi na półkuli południowej nr 2434. Oba te obszary mają dobrze wygenerowane wokół ciemnych jader plam półcienie. Widocznie są one doskonale wizualnie w okularze teleskopu. Wykonane zdjęcie uwidaczniają w tych obszarach niestabilne pole magnetyczne wyróżniające się porozrywanymi małymi plamkami. Panuje tam pole magnetyczne typu beta-gamma co na pewno daje duże szanse na rozbłyski klasy M. Liczba Wolfa R = 80 i SN = 129. Janusz. B.