Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:55 (Data juliańska: 2459001.330)
P= -15.33°   Bo= -0.66°   Lo= 228.29°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 06-10-2015 r godz. 09:10 UT nr.obserw. 05-X/434 Janusz B.


06-10-2015

Obserwacja nr 06-IX/435 kod BNJ Obszar grupy plam 2477 zmniejszył swoje rozmiary prawie wszystkie w nim plamy zostały już wchłonięte. Grupa ta kończy już swoje „życie” po stronie widoczności z Ziemi. Pięknie prezentuje się jej półcień jako pojedynczej plamy ale obok niej wiać jeszcze jedna na granicy możliwość optycznego mojego teleskopu. Dopiero analiza fotograficzna pozwoliła ustalić jej obecność. To samo stało się odkrycia nowej grupy, która powstaje na wschodnim brzegu tarczy słonecznej półkuli południowej. W takim przypadku obydwóch grup w tych obszarach stabilne jest pole magnetyczne co nie sprzyja zapewne generowanie silnych rozbłysków. Aktywność słoneczna jest spokojna liczba Wolfa R = 23 ; SN =11. Janusz B.