Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:55 (Data juliańska: 2459001.330)
P= -15.33°   Bo= -0.66°   Lo= 228.29°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 05-10-2015 r godz. 09:10 UT nr.obserw. 05-X/434 Janusz B.


05-10-2015

Obserwacja nr 05-IX/434 kod BNJ Ponownie aktywność słoneczna powróciła do stanu minimum dziś podczas obserwacji liczba Wolfa R = 15 ; SN = 23. Taki stan rzeczy jest odpowiedzialny ilość grup i plam słonecznych, jedna z większych grupy jest już po drugiej stronie. Ta, która została podąża ku zachodniemu brzegowi tarczy jak widać od kilku dni jest w fazie zaniku. Był taki moment na który liczyliśmy, że będzie w stanie wygenerować silny rozbłysk Niestety stało się inaczej i za 24-48 godzin zniknie z powierzchni Słońca przejdzie na drugą stronę . Janusz B.