Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 08:22 (Data juliańska: 2458799.849)
P= 22.18°   Bo= 3.22°   Lo= 5.17°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 05-10-2015 r godz. 09:10 UT nr.obserw. 05-X/434 Janusz B.


05-10-2015

Obserwacja nr 05-IX/434 kod BNJ Ponownie aktywność słoneczna powróciła do stanu minimum dziś podczas obserwacji liczba Wolfa R = 15 ; SN = 23. Taki stan rzeczy jest odpowiedzialny ilość grup i plam słonecznych, jedna z większych grupy jest już po drugiej stronie. Ta, która została podąża ku zachodniemu brzegowi tarczy jak widać od kilku dni jest w fazie zaniku. Był taki moment na który liczyliśmy, że będzie w stanie wygenerować silny rozbłysk Niestety stało się inaczej i za 24-48 godzin zniknie z powierzchni Słońca przejdzie na drugą stronę . Janusz B.