Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 22:38 (Data juliańska: 2458805.443)
P= 20.65°   Bo= 2.56°   Lo= 291.42°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 04-10-2015 r godz. 07:20 UT nr.obserw. 04-X/433 Janusz B.


04-10-2015

Obserwacja nr 04-IX/433 kod BNJ Grupa 2422, która jednak pod względem swojej wielkości dominowała od kilkunastu dni zniknęła w całości znajduje się po drugiej stronie. Spowodowało iż aktywność słoneczna od razu zmalał od wczoraj o 25%. jedyna grupa 2427, która przyjęła rolę dominująca znajduje się na północnej półkuli. Widać wyraźnie, że znajduje się w formie swojego zaniku z widocznymi wyraźnie półcieniami. Natomiast pole magnetyczne, które tam się utrzymuje jest kategorii beta-gamma jest w stanie wygenerować nadal rozbłysk klasy M. Liczba Wolfa R = 19; SN = 36. Janusz B.