Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 20:17 (Data juliańska: 2459001.345)
P= -15.33°   Bo= -0.66°   Lo= 228.09°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 03-10-2015 rok godz. 08:10 UT nr.obserw. 03-X/432 Janusz B.


03-10-2015

Obserwacja nr 03-IX/432 kod BNJ Potężna grupa chowa się już po drugiej stronie i kończy swój powolny tranzyt. Dominuje jeszcze grupa 2427 nadal ze swoim niespokojnym polem magnetycznym. Ciekawa jest z kolei grupa 2420 dotąd nie pozorna, która w ostatnich 24 godzinach zaczęła się rozwijać ale niestety podobnie jak grupa 2422 opuszcza tarczę słoneczną z widocznej strony Ziemi. Na wschodzie pochodnie dość o dużym natężeniu za 24-48 godzin w tych obszarach zapewne powstaną plamy słoneczne. Liczba Wolfa R = 42 i SN = 48. Aktywność plamotwórcza spadłą o 50% ( w czasie 24 godzin). Janusz B.