Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 08:52 (Data juliańska: 2458799.869)
P= 22.17°   Bo= 3.21°   Lo= 4.91°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 01-10-2015 rok godz. 09:20 UT nr.obserw. 1-X/430 Janusz B.


01-10-2015

Obserwacja nr 01-X/430 kod BNJ Na powierzchni tarczy słonecznej występują w chwili obecnej 4 grupy plam słonecznych dwie z nich na północnej i południowej półkuli dominują jedna oznaczona nr 2427 znajduje się w centralnej części tarczy. Druga na południu 2422, która była największą zbliża się do zachodniego brzegu. Za 24 – 48 h będziemy świadkami jak powoli chowania się po drugiej stronie. W obydwóch tych plamach występuje zaburzone pole magnetyczne, które w dalszym ciągu w stanie jest do generowania silnych rozbłysków. Liczba Wolfa R=81 i SN = 149. Janusz B.