Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 01:33 (Data juliańska: 2458801.565)
P= 21.74°   Bo= 3.02°   Lo= 342.55°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 28-09-2015 rok godz. 09:30 UT nr.obserw. 12-IX/427


28-09-2015

Obserwacja nr 12-IX/427 kod BNJ Liczne grupy plam, które widoczne są na tarczy słonecznej posiadają półcienie co zwiększa aktywność plamotwórczą Słońca. Dziś podczas obserwacji naliczyłem 6 grup daje to liczbę Wolfa 38 z 38 plamami. Duża dominująca obszar 2422 na półkuli południowej rozciągnięta na długości 120 tyś. km. posiada dość silne zaburzeni pola magnetycznego typu „beta-gamma-delta”. Pole to ma duże szanse na rozbłysk silny klasy X. Jak na w tym obszarze doszło do wygenerowania rozbłysku klasy M2, który trwał krótki okres czasu . Janusz B.