Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 20:15 (Data juliańska: 2459001.344)
P= -15.33°   Bo= -0.66°   Lo= 228.11°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 23-08-2015 rok godz. 09:50 UT nr.obserw. 10-IX/425 Janusz B.


23-09-2015

Obserwacja nr 10-IX/425 kod BNJ W ostatnich godzinach dobowych napływ chmur powoduje w większości nie dostępnego Słońca. Dobrze, że od czasu do czasu występują „okna” chmurne w których na kilka-kilkanaście minut nasza dzienna gwiazda dosyć dobrze jest widoczna. Wówczas można przeprowadzić spokojnie obserwację wizualnie i fotograficznie. Dominujące grupy plam słonecznych oznaczone nr. 2418 i 2422 widoczne są na półkuli południowej Słońca. grupy nr 2420 i 2421 na półkuli północnej. Ciekawa jest grupa 2420 która w swojej strukturze posiada liczne plamy i plamki. Pole magnetyczne jest silnie zaburzone typu beta-gamma mimo to nie może wygenerować silnego rozbłysku klasy X. Czas pokaże jeżeli do tego by doszło na Ziemi mielibyśmy przepiękne występujące zorze polarne. Tym bardziej grupa 2420 zbliża się do centrum tarczy słonecznej. W obecnym stanie na całej powierzchni w grupach istniejących generują się rozbłyski klasy C, które tak naprawdę powodujące sporadycznie efekty dostrzegalne za Ziemi. Liczba Wolfa R = 84 ; SN = 123. Janusz B.