Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 12:11 (Data juliańska: 2458995.008)
P= -17.59°   Bo= -1.42°   Lo= 311.95°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 16-09-2015 rok godz. 09:10 UT nr.obserw. 08-IX/423 Janusz B.


16-09-2015

Obserwacja nr 08-IX/423 kod BNJ Po ustępujących mgłach rozpogodziło się w sposób dobry iż można było spokojnie przeprowadzić obserwację tarczy słonecznej. Wszystkie występujące grupy ładnie wykształciły swoje półcieniowe z widocznymi ciemnymi jądrami plam. Do najbardziej chyba aktywnej należy obszar na południowej półkuli obszar 2415 posiadające pole magnetyczne typu beta – gamma , które jest w stanie wygenerować silny rozbłysk. Grupa 2418 też jest ładnie rozwinięta, która dokonuje powolnego tranzytu i widoczna jest pięnei w okularze teleskopu. Liczba Wolfa R = 64 i SN= 105. Janusz B.