Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-12-10    Czas UT: 23:43 (Data juliańska: 2458464.488)
P= 11.59°   Bo= -0.49°   Lo= 112.09°   Carr. Rot 2211
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 24-08-2015 r. godz. 07:20 UT nr.obserw. 21-VIII/408 Janusz B.


24-08-2015

Obserwacja nr 20-VIII/407 kod BNJ Dominujący obszar grupy 2403 pięknie wygenerował półcienie z ciemnymi jądrami plam. Obszar jest wydłużony i większy od rozmiarów średnicy liniowej Jowisza. W obszarze tym doszło do dwóch rozbłysków klasy M czyli w kategorii średnich wywołując sporadyczne zaburzenia pola magnetycznego naszej planety. W swojej rozciągłości samego obszaru linie sił pola magnetycznego są tak ze sobą poplątane i zagęszczone iż same pole magnetyczne stanowi jedną materię, które może wygenerować najsilniejsze rozbłyski tym bardziej, ze właśnie pole jest kategorii beta-gama-delta. Liczba Wolfa R = 44 i SN = 152. Jak przewidują obserwatorzy Słońca jest 10-15% szans na rozbłysk klasy X . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/