Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 20:35 (Data juliańska: 2459001.358)
P= -15.32°   Bo= -0.66°   Lo= 227.92°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 24-07-2015 r. godz. 08:40 UT nr.obserw. 20-VII/382 Janusz B.


24-07-2015

Obserwacja nr 20-VII/382 kod BNJ Grupa 2387, którą tak szczególnie śledzę już zupełnie całkowicie zniknęła. Taki sam los doczekała się grupa 2386. Natomiast na zachodnim brzegu tarczy pojawiła się nowa grupa czy jest ona w fazie rozkwitu czy zaniku czas okaże. Choć ona jeszcze wczoraj nie istniała w tym miejscu na zdjęciach SDO widoczna była pochodnia w tym rejonie. Wszystko wskazuje i przemawia, że nowa grupa będzie się rozwijać. Trzy grupy widoczne są na granicy widzialności mojego sprzętu dopiero po przez fotografię i jej analizę ustaliłem liczbę Wolfa na R= 35 i SN = 14. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/