Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 11:15 (Data juliańska: 2459075.969)
P= 15.94°   Bo= 6.62°   Lo= 320.68°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce 01-07-2015 rok godz. 08:30 UT nr.obserw.01-VI/363 Janusz B.


01-07-2015

Obserwacja nr 01-VII/363 kod BNJ Dobry seeing umożliwia przeprowadzenia w sposób dość dokładny wyznaczyć liczbę Wolfa i aktywność plamotwórczą . Grupa plam 2360 powróciła po 14 dniach z powrotem jako 2373 W obecnej chwili grupy posiadają pole magnetyczne typu „beta-gamma” ale nie jest ono w stanie wygenerować silnych rozbłysków . W tej chwili rejestruje się na poziomie słabiutkim klasy B ale nie wykluczone jeżeli grupy będą się rozwijać może dojść do rozbłysku klasy M. Podczas obserwacji liczba Wolfa R = 44 i SN = 68. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/