Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 11:13 (Data juliańska: 2459075.967)
P= 15.94°   Bo= 6.62°   Lo= 320.71°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce 30-06-2015 rok godz. 06:50 UT nr.obserw. 17-VI/362 Janusz B.


30-06-2015

Obserwacja nr 17 - V/362 kod BNJ Szkoda, że w ostatnim czasie nie ma tego komfortu obserwacyjnego pod względem systematycznej obserwacji Słońca. Wszystko jest to spowodowane aurą pogodową pochmurnych 100% dni było aż 14 to dużo. Obserwacje prowadzono jedynie w większości w przerwach pomiędzy chmurami. Ostatnia przerw czterodniowa to odmienny obraz tarczy słonecznej. Obszar aktywny 2360 ponownie powrócił na widoczną stronę Słońca jako już grupa 2373. Obszar ten nie jest taki energetyczny i nie jest wstanie wygenerować silnych rozbłysków. Liczba Wolfa R=40 i SN = 46. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/