Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:37 (Data juliańska: 2459002.567)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 211.92°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce 26-06-2015 rok godz. 08:40 UT nr.obserw. 16-VI/361 Janusz B.


26-06-2015

Obserwacja nr 16 - V/361 kod BNJ Piękna pogoda czyste niebo seeing na poziomie 1-2 pozwala bez przeszkód dokonywać obserwacje wizualne i fotograficzne naszej dziennej gwiazdy. Piękna jedyna grupa plam jaki w sumie już kończy swój tranzyt po widocznej stronie Ziemi. Widać już, że obszar tej grupy zmniejszył wyraźnie swój rozmiary (także też w ilości plam) jaki posiadał kilka dni temu. Spodziewano się po silnym rozbłysku klasy M2.6 jeszcze silniejszego klasy X ale pole magnetyczne typu beta-gamma i zanik grupy nie jest w stanie do silnego erupcji. Podczas dokładnej analizy zdjęciowej jak i też wizualnej liczbę Wolfa oceniam na R = 19 i SN = 63. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/