Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 07:47 (Data juliańska: 2459076.824)
P= 16.23°   Bo= 6.67°   Lo= 309.38°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce 25-06-2015 rok godz. 08:50 UT nr.obserw. 15-VI/360 Janusz B.


25-06-2015

Obserwacja nr 15- V/360 kod BNJ W Polsce wszyscy oczekiwaliśmy nad północnym horyzontem z nocy 24/25 czerwca przepięknych kolorowych pióropuszy. Niestety pogoda nie była aż tak łaskawa od 2/3 do 3/ 4 pokrycia chmurami nocnego nieba nie było dane zaobserwować i zarejestrować tego przepięknego zjawiska. Tym bardziej, że szansa nadarzała się w naszym kraju. Przeglądając nowości portali poświęconemu Słońcu większe szczęście mieli mieszkańcy południowej Kanady. Obserwacja Słońca dzisiaj wykonana to dzięki przerwom w chmurach dość dobremu seeingowi 2. Dominujący obszar AR12371 „tranzytuje” do zachodniego brzegu ale wciąż zdolny jest do najsilniejszych rozbłysków klasy M. Liczba Wolfa zbliża się do niskiego już poziomu R = 21 . Aktywność plamotwórcza też maleje SN = 65. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/