Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:57 (Data juliańska: 2459002.581)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.74°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce 14-06-2015 rok godz. 10:30 UT nr.obserw. 08-VI/353 Janusz B.


14-06-2015

Obserwacja nr 07 - V/352 kod BNJ Doskonały seeeing do prowadzenia obserwacji powierzchni tarczy słonecznej pozwolił na wyznaczenia w dni dzisiejszym liczbę Wolfa R = 89 i SN = 143. Wartość tych dwóch parametrów aktywności słonecznej zmniejszyła się w czasie 24 godzin liczby R o 3,3 % SN o 23 % . Aktywność dlatego uległa zmianie ze względu na obszar 2360, który w chwili obserwacji znajduje się prawie już po drugiej stronie tarczy i w dużej części jest niewidoczny. Pięknie natomiast prezentuje się grupa 2365 i 2367, rozbudowuje się obszar 2369. Pod względem aktywności zwraca się uwagę szczególna na grupę 2367 w której a dalszym ciągu niestabilne jej ple magnetyczne typu beta-gamma może wygenerować rozbłyski klasy M . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/