Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:56 (Data juliańska: 2459002.581)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.74°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce 12-06-2015 rok godz. 08;20 UT nr.obserw. 06-VI/351 Janusz B.


12-06-2015

Obserwacja nr 06 - V/351 kod BNJ Bardzo ładny seeing o wartości 1 pozwoliło na fotografowanie Słońca na „ostro”. Dość znaczny rozpad grupy 2360, 2366 i co nowo pojawiająca się 2367 zawierają w sobie dość liczne plamy i plamki także też otoczone półcieniami. Znaczna ich ilość zwiększa samą wartość liczby Wolfa do R = 107 i aktywności plamotwórczej SN = 237. Tendencja aktywności słonecznej jest rosnąca i wydawać się by mogło idzie to w parze pojawiających się rozbłysków o silnej mocy. Dwa niestabilne pola magnetyczne utrzymujące się w grupach 2360 i 2367 może doprowadzić do wyrzutu masy koronlanej powstające z rozbłysków klas M. Przypomnijmy, że rozbłyski klasy M są zazwyczaj średnimi w swojej klasyfikacji, które w obszarach biegunowych naszej planety wywołują krótkotrwałe burze magnetyczne. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/