Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:47 (Data juliańska: 2458996.908)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.81°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce 11-06-2015 rok godz. 15:30 UT nr.obserw. 05-VI/350 Janusz B.


11-06-2015

Obserwacja nr 05 - V/350 kod BNJ Dziś mały jubileusz dzięki częściowej poprawie seeingu fotografia nr 350 wizualno-obserwacyjno-fotograficzna wykonywana w sposób systematyczny od 1 sierpnia 2013 roku. Wracając do obserwacji widoczność 6 grup ( na zdjęciach SDO jest 7) ale seeing i zdolność zasięgu mojego teleskopu wykazuje na tą ilość. Liczba Wolfa R = 80 ; SN = 114 . Najciekawszym obszarem jest jednak grupa 2360 w niej spodziewane są rozbłyski klasy M . Ponieważ nie stabilne pole magnetyczne w tej grupie linie sił są tak zagęszczone, które mogą doprowadzić do wyrzutu masy koronalnej. Drugim takim obszarem jest grupa 2362, która ma tendencje do jej rozwinięcia się także z niestabilnym polem magnetycznym typu beta-gama co może też doprowadzić do rozbłysków M . Ciekawe zapowiada się nowa grupa rozbudowanym już półcieniem widoczna na fotografii i wizualnie na krawędzi wschodniej częśći tarczy słonecznej. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/