Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:13 (Data juliańska: 2459000.551)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.60°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce 08-06-2015 rok godz. 13:10 UT nr.obserw. 04-VI/349 Janusz B.


08-06-2015

Obserwacja nr 04 - V/349 kod BNJ Dziś w jedynie w najlepszej widoczności seeingu można obserwować Słońce. Widoczność podczas obserwacji ( seeing 2) . Choć ilość plam od ostatniego czasu jak przeprowadziłem obserwacje znacznie się pojawiły jak i też ich obszary grupowe nie są skłonne do generowania silnych rozbłysków . przewiduje się, że może dojść do rozbłysków klasy m w niestabilnym polu magnetycznym typu beta-gama w obszarze 2360. Obszar na tarczy należy do dominującego choć pięknie ale nie tak groźnie wygląda grupa 2365. Podczas obserwacji naliczyłem 8 grup w sumie 43 plam oraz 14 plam otoczonymi w różnym stopniu półcieniami. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/