Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:42 (Data juliańska: 2458997.113)
P= -16.86°   Bo= -1.17°   Lo= 284.09°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

29-04-2015 r godz. 09:30 UT nr. obserw. 20-IV/332


29-04-2015

Obserwacja nr 20 - IV/332 kod BNJ Wyrwy , które powstają w chmurach na kilkanaście minut są doskonała okazją na przeprowadzenia obserwacji naszej dziennej gwiazdy .Tarcza słoneczna jej powierzchnia prezentująca się w okularze teleskopu wygląda na pozbawionych grup i plam słonecznych. Dopiero przy analizie fotograficznej w odpowiednim powiększeniu cyfrowym widać na granicy widzialności . Dlatego aktywność plamo-twórcza spadła do niskiego poziomu SN = 14, a liczba Wolfa R = 35. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/