Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:40 (Data juliańska: 2458997.111)
P= -16.86°   Bo= -1.17°   Lo= 284.12°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 27-04-2015 r godz. 09:30 UT nr.obserw. 18-IV/330 Janusz B.


27-04-2015

Obserwacja nr 18 - IV/330 kod BNJ Jedyny obszar dominujący , który jest jeszcze w zasięgu wizualnym okularu teleskopu to grupy 2331 i 2337 zawierające ciemne jądra otoczone półcieniami. Obszar nie jest tak aktywny choć nie wyklucza się w nim jeszcze na rozbłyski klasy M zwłaszcza w grupie 2331 . Generowanie rozbłysku tej klasy na najbliższe 24 godziny ocenia się tylko na 5% . Liczba Wolfa i aktywność plamo-twórcza na niskim poziomie R = 49 i SN = 55 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/