Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-06-18    Czas UT: 13:03 (Data juliańska: 2458288.044)
P= -8.30°   Bo= 1.41°   Lo= 282.17°   Carr. Rot 2205
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 21-04-2015 r godz. 10:05 UT nr.obserw. 14-IV/326 Janusz B.


22-04-2015

Obserwacja nr 14 - IV/326 kod BNJ Dość dużo plam słonecznych jest porozrzucanych na tarczy słonecznej .Ich rozmiary są różne od dużych do tych mniejszych . Podczas prowadzonej obserwacji wizualnej jak i też fotograficznej naliczyłem 8 grup w ilości 39 plam co daje nam liczbę Wolfa R = 119 i SN = 165. Mimo ta licznych występujących plam i niestabilnego pola magnetycznego jak na razie nie są generowane silne rozbłyski słoneczne. Jedynie grupa 2322 , która jest po zasięgiem mojego teleskopu , a znajdująca się na zachodnim brzegu tarczy wygenerowała rozbłysk klasy M w dniu 21 kwietnia br. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/