Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:37 (Data juliańska: 2459000.526)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.93°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 20-04-2015 r godz.09:05 UT nr.obserw. 12-IV/324 Janusz B.


20-04-2015

Obserwacja nr 12- IV/324 kod BNJ Przepięknie prezentuje się wizualnie nasza dzienna gwiazda. Liczne grupy plam słonecznych są dobrze wykształcone i otoczone półcieniami. Do głosu jeszcze dochodzi obszar 2321 w którym 18 kwietna wystąpił rozbłysk klasy C5 . Niestabilne w tym rejonie pole magnetyczne typu beta-gamma może jeszcze wygenerować silniejsze rozbłyski . Liczba Wolfa w momencie obserwacji R = 111 ; SN = 113 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/