Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:59 (Data juliańska: 2459005.624)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.46°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 17-04-2015 r godz. 09:50 UT nr.obserw. 10-IV/322 Janusz B.


17-04-2015

Obserwacja nr 10-IV/322 kod BNJ Na tarczy słonecznej widać wizualnie jak trzy potężna rozbudowane grupy 2321 , 2324 i 2325 dokonują powolnego tranzytu . Grupy te oprócz występujących ciemnych jąder posiadają dobrze wykształcone półcienie. Grupa 2321 posiadają niestabilne pole magnetyczne typu beta-gama , które mogą w niej generować serią silnych rozbłysków klasy M . Podczas obserwacji przy nadarzającej się okazji wyrw chmurach naliczyłem 43 plam co daje liczbę Wolfa przy 6 grupach R = 103 ; SN = 169. Na wschodnim brzegu tarczy pojawiła się nowa grupa plam słonecznych , która dobrze już widoczna jest wizualnie w okularze teleskopu . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/