Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:58 (Data juliańska: 2459005.624)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.46°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 15-04-2015 r godz. 10:40 UT nr.obserw. 08-IV/320 Janusz B.


15-04-2015

Obserwacja nr 08-IV/320 kod BNJ Obserwacje naszej dziennej gwiazdy jedynie w dłuższych okresach „wyrw” chmur. Jednak dalej dominuje obszar 2321 w którym oprócz ładnych plam (ciemne jądra) otoczone są warstwą półcieni. Pole magnetyczne typu beta-gama jednak jest niestabilne powodując jej rozrywanie co może doprowadzić do wygenerowania rozbłysków klasy M. Na wschodnim brzegu tarczy wizualnie widać jeszcze dwie grupy ładnie z wykształconym półcieniem . Na wschodnim brzegiem tarczy słonecznej wczoraj doszło do silnego wyrzutu koronalnego , który eksplodował na długości 700 tys. km. Dzisiejsza aktywność R = 89 ; SN = 110. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/