Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:32 (Data juliańska: 2459000.522)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.98°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 14-04-2015 r godz. 10;50 UT nr.obserw. 07-IV/319 Janusz B.


14-04-2015

Obserwacja nr 07-IV/319 kod BNJ Słońce w tym cyklu nie powiedziało jeszcze ostatniego swojego słowa jego powierzchniowa dynamika jest na tyle potężna , że może nas zaskakiwać pod względem wizualnym. Taki zaskakujący obraz po chwilowej stagnacji wizualnie można teraz obserwować na jego powierzchni na wschodnim brzegu tarczy. Dominujące rozwinięte dobrze grupy plam przyciągają swoją uwagę. Obszar jaki teraz dominuje to 2321, który posiada pole magnetyczne typu beta-gama-delta. Potężne pole magnetyczne to kwestia odpowiedniego czasu kiedy wygeneruje rozbłysk klasy X. Tym bardziej , że obszar ten dokonuje tranzytu ku centrum tarczy i posiada pole magnetyczne typu "beta-gamma-delta" Dla przypomnienia rozbłyski klasy X są najsilniejsze w swojej kategorii powodując zaburzenia pola magnetycznego Ziemi na całym jego globie. Liczba Wolfa R = 90 ; SN = 156 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/