Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:45 (Data juliańska: 2459002.573)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.84°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 11-04-2015 r godz. 08:00 UT nr.obserw. 05-IV/317 Janusz B.


11-04-2015

Obserwacja nr 05-IV/317 kod BNJ Południowy obszar grupy 2320 wyraźnie zmniejsza swoje rozmiary. Grupa ta jest ciągle dominującym ośrodkiem na powierzchni Słońca. Choć na wschodnim brzegu tarczy słonecznej zaznaczył się nowy obszar plam. Będzie zapewne ciekawym obszarem być może podczas tranzytu wygeneruje silniejszy rozbłysk ale na to musimy jeszcze poczekać. Dziś aktywność słoneczna jest na poziomie liczba Wolfa R = 43 ; SN = 67 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/