Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:27 (Data juliańska: 2459005.644)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.20°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 07-04-2015 r godz. 10:00 UT nr.obserw. 02-IV/314 Janusz B.


07-04-2015

Obserwacja nr 02-IV/314kod BNJ Miło obserwuje się dwie grupy na tarczy słonecznej nr 2318 i 2320. Wyraźnie widać jak ich struktura powierzchniowa jest porozrywana co świadczyć może o nie stabilnym polu magnetycznym . Grupy te mogą wygenerować rozbłysk klasy M lub większej klasy . Widać także na granicy jedną plamkę na prawo od grupy 2320 ale widoczna jest na granicy widoczności mojego teleskopu . Dopiero analiza zdjęciowa ukazała ją jako plamę i zaliczyłem do oddzielnej grupy. Liczba Wolfa R = 55 ; SN = 110 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/