Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:44 (Data juliańska: 2459002.572)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.86°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 29-03-2015 r godz. 10:20 UT nr.obserw. 20-III/312 Janusz B.


29-03-2015

Obserwacja nr 20- III/312 kod BNJ Wszystko na Słońcu powróciło do normy aktywność po czterech dobach od ostatniej mojej obserwacji utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie . Moja zapowiedź ,że w grupie dominującej dojedzie do silnego rozbłyski jednak jak na razie się nie sprawdziła . Ale ostatniego słowa grupa 2305 jeszcze nie powiedziała i może wygenerować silny rozbłysk . Trzeba zwrócić uwagę na grupę 2313 myślę , że ona co dopiero się kształtuje Podczas obserwacji jaką przeprowadziłem w możliwym korzystnym pogodowym seeing 2 (na krótką chwilę ) oceniam R = 84 i SN = 95 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/