Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:41 (Data juliańska: 2458997.153)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.56°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 24-03-2015 rok godz. 10:30 UTC nr.obserw.18-III/310


24-03-2015

Obserwacja nr 18- III/310 kodBNJ Dominująca rola grupy plam 2303 już zanika jeżeli chodzi o rozmiar . Obecnie do dużych rozmiarów dochodzi grupa 2305 , która z dnia na dzień przybliża się do centrum tarczy słonecznej. Prze ostatnie 24 godziny grupy , które widoczne były na granicy mojego teleskopu dziś zaznaczyły wyraźne swoje miejsce . Podczas przeprowadzonej obserwacji na liczyłem 9 grup z 29 plamami . Jest to jednoznaczne z wyższą liczbą Wolfa i aktywności plamotwórczej. Liczba Wolfa R=119 i SN = 92 . Ciągle czekam na wiadomość o rozbłysk klasy w grupie 2305 tym bardziej gdy ona zbliża się do centrum Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/