Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:42 (Data juliańska: 2459002.571)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.87°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 23-03-2015 rok godz. 10:30UTC nr.obserw.17-III/309


23-03-2015

Obserwacja nr 17- III/309 kodBNJ Na powierzchni Słońca widać w okularze teleskopu , że coś ciągle się coś dzieje . W tej chwili do „głosu” doszła następna dominująca grupa 2305 z wykształconym dobrze półcieniem z dwoma plamami . Grupa 2303 jest już w centrum w stosunku do Ziemi ustawiona ale w niej nic jak na razie si e nie dzieje pod względem silnych / rozbłysków. Pozostałe grupy rozmiarowa w są znacznie mniejsze od pozostałych dwóch (2303 i 2305). Obserwatorzy Słońca zwracają uwagę na grupę 2305 jest ona w kręgu zainteresowania ponieważ posiada pole magnetyczne typu beta-gamma co może wygenerować rozbłysk klasy M i to ten najsilniejszy z wysokoenergetycznymi cząsteczkami. Jeżeli doszłoby w ciągi dwóch dni wyrzutu materii z tej grupy akurat ona znajdowałaby się już w centrum tarczy. Powtórzył by się zapewne efekt zorzy polarnej nad Polską taki jaki był 17-18 marca 2015 roku. Janusz B.